ATVR 1.1 - Nápověda

Postup tvorby variant rozvrhu

krychle  Krok 1: Do rozvrhu zaneseme obsazený čas - tomuto času se vyhnou veškeré přednášky. Je možné označit celý den nebo určitou hodinu pro všechny dny (kliknutím na zelené políčko).
krychle  Krok 2: Po kliknutí na tlačítko Nastavení lze nastavit maximální počet variant, které se vytvoří. Maximální podporovaný počet je 1000. Nastavit jde i doba potřebná pro přejezd mezi Žižkovem a Jižním Městem.
krychle  Krok 3: Po kliknutí na tlačítko Předměty vybereme předměty, které chceme absolvovat. V levém skloupci je seznam všech předmětů. Předmět vybereme dvojklikem nebo enterem a předmět se přesune do prostředního sloupce, kde jsou vybrané předměty. V pravém sloupci je seznam učitelů, kteří vyučují vybraný předmět z prostředního sloupce. Zaškrnutí učitelé budou zařazeni do výběru, ostatní budou ignorováni.
krychle  Krok 4: Stiskneme Start. Tím se začnou vytvářet varianty rozvrhu. Průběžný stav tvorby ukazuje kostičkový indikátor v pravo a také čítač prošlých variant na stavové liště. Program nepracuje s vazbami přednáška-cvičení, takže může vzniknout i varianta, kdy student chodí na jinou přednášku než je přihlášen.
krychle  Krok 5: Pomocí horních šipek lze přecházet mezi jednotlivými variantami rozvrhu.
krychle  Krok 6: Jeden nebo více předmětů lze zakotvit, tzn. že se ostatní paralerní přednášky nezahrnou do výsledných variant. Zakotvení lze provést z nabídky, která se objeví po stisknutí pravého tlačítka myši na příslušném předmětu. Zakotvený předmět má fialovou barvu. Aby se změna projevila, je nutné kliknout na Start. V tomto případě se nenačítají znovu deficice předmětů ze vstupního souboru, takže jakékoli změny vybraných předmětů se neprojeví (až při dalším stisku Start).


Předměty je možné také odkotvit stejným způsobem. Aby se změny projevily, je nutné klinout na Start.

Aktuálnost souboru předmětů

Datum, ze kterého je datový soubor se zobrazuje mezi rozvrhem a čudlíky pro přechod mezi varintami.

Záruky

Autor neposkytuje žádné záruky, že jsou data správná a že výsledná varianta rozvrhu půjde uskutečnit.

© Ondřej Vojta